|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 4, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Snežana Manojlović
Klinika za psihijatriju Kliničkog centra u Nišu

 

STRUKTURA TERAPIJSKIH INTERVENCIJA U GRUPNOJ

PSIHOTERAPIJI SHIZOFRENIH BOLESNIKA

 

Snežana Manojlović i Julijana Nikolić-Popović

 

Klinika za psihijatriju Kliničkog centra u Nišu

 

Grupna analitički orijentisana psihoterapija shizofrenih bolesnika pokazuje specifičnosti proistekle iz karakteristika samog shizofrenog procesa koje nužno nameću modifikacije terapijskih ciljeva i tehnika.

Cilj rada je preciziranje specifičnog uticaja bolesnog procesa na proces grupne psihoterapije, odnosno implikacije na terapijsko angažovanje.

Verbalne terapijske intervencije u maloj psihoterapijskoj grupi shizofrenih bolesnika ispitivane su na početku i u završnoj fazi psihoterapijskog tretmana. Rezultati pokazuju veliku zastupljenost terapijskih intervencija karakterističnih za aktivan stav terapeuta (terapijske upadice, davanje podrške, davanje informacija i instrukcija) u početnoj fazi psihoterapije. U završnoj fazi grupne psihoterapije zadržava se, ali nešto manje izražena, aktivnost terapeuta ali se značajno povećava učestalost terapijskih intervencija usmerenih na proradu doživljaja.

 

Ključne reči: terapijske intervencije, grupna analitička psihoterapija, shizofrenija