|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 4, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Vuka Katić
Institut za kliničku patologiju i patološku anatomiju Kliničkog centra

 

EFEKAT KONSTANTNOG MAGNETNOG POLJA NA

REGENERACIJU DLAKA. EKSPERIMENTALNA STUDIJA

 

Vuka Katić i Bratislav Jovanović

 

Institut za kliničku patologiju i patološku anatomiju Kliničkog centra i
Institut za biofiziku Medicinskog fakulteta u Nišu

 

Proučavani su histološki efekti stalnog magneta (13 mT) na regeneraciju dlaka izgorele kože. Pacovi iz eksperimentalne grupe su bili tretirani stalnim magnetom 9 dana, 5 minuta dnevno. Kontrolna grupa nije bila tretirana. Desetog dana, dlake pacova obeju grupa su ispitivane.

 

Ključne reči: stalni magnet, regeneracija dlaka, izgorela koža