|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 5, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 



Kontakt:
Rade R. Babić
Institut za radiologiju Kliničkog centra u Nisu


 

RAZNOVRSNOST RENDGENSKE SLIKE ATREZIJE

GASTROINTESTINALNOG TRAKTA

 

Rade R. Babić

 

Institut za radiologiju Kliničkog centra u Nisu

 

Atrezije gastrointestinalnog trakta su brojne i raznovrsne. Njihovo poznavanje i dijagnostikovanje je od izuzetnog kliničkog značaja.

Radom se prikazuju atrezija jednjaka, atrezija anusa, atrezija anusa i rektuma sa perinealnom fistulom. U dijagnostici atrezije gastrointestinalnog trakta, rendgendijagnostika je metoda izbora. Autor ističe da rano i pravilno postavljena dijagnoza atrezije gastrointestinalnog trakta pruža novorođenčetu veće šanse da preživi hirurški zahvat.

 

Ključne reči: atrezija jednjaka, atrezija anusa, atrezija rektuma, rend-genska slika