|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 5, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Vekoslav Lilić
Ginekološko-akušerska klinika Kliničkog centra u Nišu


 

KOMPLIKACIJE KOD OPERATIVNOG LEĆENJA INVAZIVNOG

KARCINOMA GRLIĆA MATERICE

 

Vekoslav Lilić, Radomir Živadinović i Milan Vukelić

 

Ginekološko-akušerska klinika Kliničkog centra u Nišu

 

U penodu 1997 - 2001. godine na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra u Nišu, operisano je 140 bolesnica obolelih stadijumu P0 FIGO. Kod 16 (1,42%) bolesnica urađena je modifikovana radikalna hiserektonuja (class II), a kod 124 (88,57%) Wertheim-Meigs-ova his komplikacije (lezije) zabeležene su u 8 (5,69%) bolesnica. Lezije urotrakta kod 4 (2,85), a lezije krvnih kod 1 (0,71%) bolesnice. Neposredne postoperativne komplikacije zabeležene su kod 56 (39,96) bolesnica. Najčešće su posledica infekcije zabeležene su u 25 (17,85%) bolesnica, febrilnost u (15,71%), infekcije operativne rane u 3 (2,14%) bolesnice. Kasne komplikacije operativnog lečenja griića zabeležene su kod 37 (26,42%) bolesnica. Njihova pojava zavisi od toga da li je bolesnica zračena pre ili pre i posle operacije. Najčešće kasnije komplikacije su kod bolesnica eoperacije imale i terapiju i transkutanu zračnu terapiju u samo operisanih 3 (2,14%) bolesnica

Najćešće kasne komplikacije su urotrakta (fistule, cistitis) u 11 (7 83%) bolesnica kao i promene na završnom delu gastrointestinalnog trakta hemoragicni kolitis, u 9 (9,28%), kasni ileus u 3 (2,14%)

Smrtnih slučajeva nije bilo. Sve bolesnice su i danas žive.

 

Ključne reči: karcinom, grlić materice, operacija, komplikacije