|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 6, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Dejan Ursulović
Institut za medicinu rada Klničkog centra Srbije u Beogradu
 

HIPERSENZITIVNI RINITIS-EFEKTI LEČENJA LOKALNIM KORTIKOSTEROIDOM NA KLINIČKE PARAMETRE BOLESTI

 

Dejan Ursulović, Ljiljana Janošević, Slobodanka Janošević i Miško Živić

 

Institut za medicinu rada i Institut za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Klničkog centra Srbije u Beogradu,

Institut za socijalnu medicinu, statistiku i istraživanja u zdravstvu Medicinskog fakulteta u Beogradu i

Klinika za bolesti uva, nosa i grla Kliničkog centra u Nišu

 

Najčešći simptomi hroničnog rinitisa su: nazalni pruritus, kijanje, nazalna sekrecija i nazalna opstrukcija. Cilj našeg istraživanja bio je da se utvrdi efekat lokalnog kortikosteroida na nazalne simptome bolesnika sa umerenim sezonskim i perenijalnim hipersenzitivnim rinitisom.

Po svom karakteru studija je bila prospektivna i kontrolisana.

Ispitivano je ukupno 55 bolesnika sa umerenim hipersenzitivnim rinitisom, od kojih je 37 bolesnika lečeno lokalnim kortikosteroidom, dok je 18 bolesnika bilo bez bilo kakve terapije. Lečeni bolesnici su tretirani beklometazon dipropionatom u nazalnom spreju (dnevna doza 400 mg u toku 6 nedelja). Svim bolesnicima je uraeno više otorinolaringoloških pregleda: pre terapije (bazalni), posle jednonedeljne terapije i posle šestonedeljne terapije. Nazalni simptomi su gradirani po intenzitetu, a zatim je upoređivan njihov ukupni skor.

Posle jednonedeljne terapije rezultati studije pokazuju visokoznačajno smanjenje skora simptoma kod bolesnika lečenih podgrupa u odnosu na bazalno stanje, dokposle šestonedeljne terapije nije utvrđena dalja značajna promena. Kod bolesnika nelečenih podgrupa nije zabeležena značajna promena skora simptoma tokom perioda praćenja.

Lokalni tretman beklometazon dipropionatom predstavlja značajan lek prve terapijske linije kod umerenih sezonskih i perenijalnih hipersenzitivnih rinitisa.

 

Ključne reči: beklometazon dipropionat, lokalni kortikosteroidi, rinitis