|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 6, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Ivona Stanković
Klinika za fizikalnu medicinu i rehahilitaciju Klimčkog centra u Nišu
 

MOGUĆNOST UPOTREBE BIHEVIOR SKALE

KOD REHABILITACIJE BOLESNIKA NAKON INZULTA

 

Ivona Stanković, Zoran Kojović, Snežana Jeremić, Ljiljana Lazić i Olga Marinković

 

Klinika za fizikalnu medicinu i rehahilitaciju Klimčkog centra u Nišu

 

Inzult uslovljava brojne neurofiziološke deficite, kao što su afazija, poremećaj pažnje, motome funkcije, motivacije i drugog. Ukazano je da kognitivni faktori mogu biti značajni za procenu uspeha rehabilitacije bolesnika sa inzultom. Cilj rada je bila analiza vrednosti primene skale ponašanja za praćenje uspeha rehabilitacije ovih bolesnika. U radu je ispitivano 25 bolesnika sa inzultom koji su bolnički lečeni u Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Nišu. Skalu je primenjivao fizijatar ocenjujući ukupno šest parametara: praćenje prsta okom, mogućnost samostalne ishrane, mogućnost sprovođenja programa rehabilitacije, prepoznavanje doktora, procena situacije u okolini i mogućnost poziva osoblja. Ocene su bile: ne, ponekad i da. Meren je ukupan skor na početku i na kraju tretmana. Pokazalo se da je ovaj test jednostavan, rezultati se brzo procenjuju, pa ima značaj u poboljšanju procene ishoda rehabilitacije bolesnika sa inzultom.

 

Ključne reči: bihevior skala, moždani inzult, rehabilitacija bolesnika