|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41
No 6, 2002
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Miodrag MITIĆ
Klinika za bolesti uva, nosa i giia Kliničkog centra u Nišu
 

METASTATSKI TUMOR VRATA SA NEOTKRIVENOM LOKALIZACIJOM PRIMARNOG TUMORSKOG PROCESA (PRIKAZ BOLESNIKA)


Miodrag MITIĆ, Zoran DIMIĆ, Božidar PETROVIĆ i Mila BOJANOVIĆ


Klinika za bolesti uva, nosa i giia Kliničkog centra u Nišu


Bolesnik iz okoline Niša. Rođen 1945. godine. Marta meseca 2001. godine javlja se Klinici za bolesti uva, nosa i grla Kliničkog centra u Nišu bez ikakvih tegoba, ali sa tumefaktom na vratu levo, koji navodno datira od pre tri meseca. Osim devijiranog nosnog septuma ostali ORL nalaz bio je uredan. Patohistološki nalaz sa vrata: Carcinoma planocellulare kerathodes G:l.


Ključne reči: metastatski tumor vrata, neotkrivena lokalizacija, problem dijagnoze