Početna strana |Uredništvo | Časopis  |  E-book  |  Kriterijumi  | Uputstvo autorima  |  Linkovi  |   Pretraživači  |Kontakt  |  

 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 3, Juli, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

SOCIO-KULTURNI I MEDICINSKI POKAZATELJI KVALITETA ŽIVOTA ŠKOLSKE DECE


Jelena Petković*
Slobodanka Bašić**

Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta*
Medicinski fakultet, Niš**


Kontakt:
Jelena Petković Institut za sociološka istraživanja,
Filozofski fakultet Ćirila i Metodija, 18000 Nis, Serbia and Montenegro,
Tel.: 018/333-607; 063/88-7-29-29,
e-mail: mimije@bankerinter.net


Powered with Macromedia MX Engine
Web Developing >>> Snezana Avramovic
Copyright 2004. Medical Faculty of Nis