|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 1, Januar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Goran Damnjanovic
Interno odeljenje Vojne bolnice u Nišu,
Brace Tasković, 18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 064/122-0-991; e-mail: GORAN7328@bankerinter.net

 

 

 


INCIDENCA SRCANE INSUFICIJENCIJE U DIJABETICARA SA KORONARNOM BOLEŠĆU SRCA

 

Goran Damnjanović, Boris Đinđić*. Vlada Stojanović, Vekoslav Mitrović,
Mirko Milenković i Stojan Radic*

 

Intemo odeljenje Vojne bolnice u Nišu
Institut za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta, Niš*


Vodeći uzrok mortaliteta kod dijabetičara je srčana insuficijencija na terenu rane i ubrzane geneze koronarne bolesti srca (KBS). Oko 37-62% insulin nezavisnih dijabetičara umire usied pojave rane srčane insuficijencije. Cilj rada je bio da se ispita incidenca srčane insuficijencije u dijabetičara sa dijagnostikovanom KBS kao i njene kliničke karakteristike u odnosu na nedijabetičare. Ukupno je analizirano je 478 bolesnika sa KBS od kojih su nakon isključenja pušača, bolesnika sa hipertenzijom, lipidnim poremećajima, pridruženim srčanim, kardiovaskularnim i drugim oboljenjima koja mogu dovesti do srčane insuficijencije, formirane dve grupe sa po 30 bolesnika (grupa dijabetičara i grupa nedijabetičara). U grupi dijabetičara nije bilo značajnije ralike u starosti između polova, dok su muškarci nedijabetičari sa KBS 454.2 bili znatno mlađi od žena 56.24.6 (p<0.01). Iz grupe bolesnika koji boluju od dijabetesa 33.3% je imalo srčanu insuficijenciju, a u grupi nedijabetičara 20%, što je na granici statističke značajnosti (p=0.1). U obe grupe nije nađena značajna razlika u učestalosti pojave srčane insuficijencije u odnosu na pol. Kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom žene su gojaznije od muškaraca kod nedijabetičara (27.31.5 vs. 26.51.4), kao i kod dijabetičara (33.62.6 vs. 30.72.1), (p<0.05), što odgovara nalazu i kod bolesnika bez srčane insuficijencije. Potrebno je rano ispitivanje dijabetičara oba pola na postojanje KBS i lečenje sa ciljem prevencije srčane insuficijencije. Dijabetičare koji su preboleli infarkt miokarda, potrebno je  permanentno pratiti i započeti Iečenje pri otkrivanju prvih znakova srčane insuficijencije. Acta Medica Medianae 2003; 42(1 ):27-30.


Ključne reči: dijabetes, srčana insuftcijencija, koronarna holest srca