Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 1, Januar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Ivan Jovanović
Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta
Brace Taskovic 81, 18000 Niš, Srbija i Crna Gora

 

 

 

 

 

VARIJABILNI HYRTLOV OTVOR HUMANE LOBANJE


Ivan Jovanović, Ljiljana Vasović, Slađana Ugrenović, Dejan Zdravković, Slobodan Vlajković, Marija Daković-Bjelaković i Vesna Stojanović

 

Institut  za anatomiju Medicinskog fakulteta u Nišu


Varijabilni otvor na velikom krilu klinaste kosti, koji je istovremeno i dopunski, komunikacioni otvor između očne duplje i srednje lobanjske jame, može se naći upolje od gornje orbitalne pukotine, ispod zadnje ivice malih krila klinaste kosti, jednostrano ili obostrano. Svrha rada je bila da se na maloj seriji lobanja ustanovi incidenca varijabilnog otvora između očne duplje i srednje lobanjske jame, i da se opišu neke morfološke karakteristike u slučajevima gde postoji. Materijal je predstavljalo 30 humanih lobanja (15 maceriranih i 15 nemaceriranih) iz kolekcije Instituta za anatomiju i Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Nišu. Naziv varijabilnog otvora i žleba su dati kao predlog autora u radu; otvor na velikom krilu klinaste kosti je imenovan kao Hyrtl-ov ili H-otvor (foramen H); žleb na velikom krilu klinaste kosti koji se pruža do ovog otvora označen je kao meningolakrimalni žleb. U 13 (43,3%) slučajeva utvrđeno je prisustvo Hyrtl-ovog otvora, pri čemu se u 11 (36,7%) otvor nalazio jednostrano (5 na levoj i 6 na desnoj strani), a u 2 slučaja (6,7%) obostrano. Inspekcijom je uočeno da se radi o otvoru pretežno okruglog oblika ili ređe, elipsoidnog oblika. Otvor je makroskopski bio vidljiv na unutrašnjoj strani velikog krila klinaste kosti macerirane lobanje kao i na gornjem kraju spoljnog zida očne duplje ili orbite, na varijabilnoj udaljenosti od spoljnog kraja gornje orbitalne pukotine. Varijabilni H-otvor ustanovljen je u 43,3% slučajeva, i uglavnom jednostrano na velikom krilu klinaste kosti. Istovremeno postojanje H-otvora i meningolakrimalnog žleba u više od polovine slučajeva indirektno ukazuje na kasniju obliteraciju primitivne stapedijalne arterije na strani otvora i žleba. Postojanje orbitalnog žleba ne koincidira sa postojanjem H-otvora. Međuzavisnost između veličine prečnika H-otvora i udaljenosti od otvora sfenoidalne bodlje ili od spoljnog kraja gornje orbitalne pukotine nije ustanovljena.


Ključne reči: H-otvor, klinasta kost, očna duplja, srednja lobanjska jama