|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 1, Januar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Jovica Jovanovic'
Institute of Occupational Health Nish, Clinical Center,
18000 Nish, Serbia and Montenegro
Telephone: 064 2614485; 018 332 851, e-mail: joca@medfak.ni.ac.yu

 

 

 

 

Originalan rad


EPIDEMIOLOSKI ASPEKTI SUICIDA NA PODRUČJU NIŠKOG REGIONA

 

Jovica Jovanović*, Mirjana Aranđelović*, Branislav Petrović**, Milan Jovanović***, Aleksandra Arizanović*, Biljana Kocić**, Slobodanka Bašić**, Slađana Jović** i Suzana Tasić**

 

Institute of Occupational Health Nish*
Public health center Nish **
Medical Faculty, University of Nish***


U periodu od 1998. do 2002. godine na području Nišavskog okruga se dogodilo 252 samoubistava, pri čemu se svake godine registruje veći broj suicida u odnosu na prethodnu. Najčešći su kod proizvodnih radnika i električara sa srednjim obrazovanjem pri čemu se kod njih i kod vozača registruje progresivno povećanje prevalencije u analiziranom periodu. Najčešći način suicida je vešanje. Suicidima su naročito sklone osobe koje žive u bračnoj zajednici. Najčešći ishod suicida je smrt na licu mesta ali u zadnje vreme se povećava broj suicida koji ostaju u pokušaju. Samoubistva se najčešće događaju u porodičnoj kući, kod mladih ljudi starosti od 26 do 30 godina . Acta Medica Medianae 2003; 42(1):11-15.

 

Ključne reči: suicidi, zanimanje, starost žrtve, način suicida, mesto suicida