|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 1, Januar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Dragan Bogdanović
Institut za zaštitu zdravlja u Nišu,
Braće Taskovic, 18000 Niš, Srbija i Crna Gora
e-mail:izzz-ni s@bankerinter.net

 

 

 


ANALIZA PREŽIVLJAVANJA - ŽIVOTNE TABELE

 

Velizar Stanišić, Dragan Bogdanović, Zoran Jančić i Svetlana Stević

 

Institut za zaštitu zdravlja u Nišu


Životne tabele su jedan od osnovnih alata vitalne statistike. One prikazuju na poseban način specifični mortalitet određene grupe stanovništva u odabranom vremenskom razdoblju. Osnovna namena ovih tabela je da pruže verovatnoću umiranja i/ili verovatnoću preživljavanja grupe osoba u toku života, a u zavisnosti od godina starosti, kao i preživljavanje i/ili umiranje kod obolelih od nekog oboljenja. U ispitivanju krajnji događaji najčešće su ozdravljenje, smrt ili remisija, a studije uglavnom obuhvataju i ispitanike kod kojih krajnji događaj još uvek nije nastupio u vreme sprovođenja analize. Vreme do krajnjeg događaja mora biti duže od dosadašnjeg vremena preživljavanja. Vrednost kojom mi raspolažemo naziva se popisana vrednost. Metode analize moraju biti takve da mogu koristiti popisane vredndsti. Verovatnoća smrtnosti u toku jedne godine predstavlja osnovni elemenat životnih tabela, apomoću njega se izračunavaju svi ostali elementi. Acta Medica Medianae 2003; 42(1):31-42.

 

Ključne reči: analiza preživljavanja, popisana vrednost, verovatnoća smrtnosti, očekivano trajanje života