|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 1, Januar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:

Zoran Marjanović
Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju Kliničkog centra u Nišu
Braće Tasković, 18000 Niš, Srbija i Crna Gora

 

 


PARAMETRI ZA PROCENU REZULTATA OPERATIVNO LEČENE DECE
OD UROĐENOG KRIVOG STOPALA

 

Zoran Marjanović, Ružica Milićević, Nina Đorđević i Zlatan Elek

 

Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju Kliničkog centra u Nišu


Stopalo savremenog čoveka je rezultat nedovršene adaptacije osteo-muskularnog i ligamentarnog aparata na promenu odnosa gravitacionih sila. Čovekovo stopalo je u stalnom kontaktu sa okolinom čiji su osnovni pokreti usmereni na njegov glavni zadatak a to je hod. Jedna od najčešćih anomalija koja bitno remeti funkciju stopala, a samim tim i hod je urođeno krivo stopalo. U radu su definisani kliničko-radiološki parametri za procenu rezultata operativno lečene dece od urođenog krivog stopala (PEVC-a). Analiziran je period od 1985. do 2000. godine, za koje vreme je u Klinici za dečju hirurgiju i ortopediju operativno lečeno 112 dece od idiopatskog (strukturalnog) PEVC-a, 72 dečaka i 40 devojčica. Ukupno je operativno lečeno 141 stopalo.  Acta Medica Medianae 2003; 42(1):49-51.


Ključne reči: urođeno krivo stopalo, kliničko-radiološki parametri, operativno lečenje