Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  

 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 2, April, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478


Kontakt:
Kostadin S. Tričković
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš
18000 Niš,
Srbija i Crna Gora

PRONALAZAŠTVO I NAUČNO-ISTRAČIVAČKI RAD

 

Kostadin S. Tričković
 

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu


Objašnjen je pojam pronalazaštva i njegovih komponenti kao vid stvaralaštva, kreativnosti i nastajanja nečeg novog. Takođe je sagledana bit naučno istraživačkog rada, kao delatnost u cilju otkrivanja novih znanja i njihovog korišćenja za nove promene. Istaknut je značaj pronalazaštva i naučno-istraživačkog rada za ekonomiju, privredu i razvoj neke zemlje. Prikazan je lik pronalazača i naučno istraživačkih radnika, kao subjekata inventivnosti i kreativnosti. Posebno su sagledani naučno istraživački radnici univerziteta i naučnih institucija kao mogući pronalazači, uz preporuku transfera rezultata nauke u patent. Dat je kritički osvrt našeg društva i privrede u vezi rezultata i primene pronalazaka i nauke u praksi, kao i sugestije za korekciju ponašanja. Acta Medica Medianae 2003; 42 (2): 37-40.

Ključne reči: pronalazaštvo, inovacija, naučno-istraživački rad