Početna strana |Uredništvo | Časopis  |  E-book  |  Kriterijumi  | Uputstvo autorima  |  Linkovi  |   Pretraživači  |Kontakt  |  

 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
No 2, April, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478


Kontakt:
Ljiljana Vasović
Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta
Braće Tasković 81,
18000 Niš,
Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/326-644 (lok. 117),
e-mail:
wassa@ptt.yu

PARAKONDILARNI KANAL NA BAZI HUMANE LOBANJE

Ljiljana Vasovic, Slobodan Vlajkovic, Snezana Pavlovic and Vesna Stojanovic

Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta u Nišu


Opisan je varijabilni koštani kanal u 32,5% slučajeva, bočno od potiljačnih kondila, imenovan kao "parakondilarni" kanale, koji je verovatno namenjen prolazu emisarne vene.
Predstavljene morfološke karaktristike i značajna incidenca kanala su novina u literaturi. Acta Medica Medianae 2003; 42 (2): 27-29.

Ključne reči: varijabilni kanal, potiljačna kost