Početna strana |Uredništvo | Časopis  |  E-book  |  Kriterijumi  | Uputstvo autorima  |  Linkovi  |   Pretraživači  |Kontakt  |  

 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
No 2, April, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478


Kontakt:
Milan Cirić
Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta
Brace Tasković 81,
18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/326-644 lok. 132

UTICAJ ENALAPRILA NA KONCENTRACIJU UREJE I KREATININA U SERUMU I PATOHISTOLOŠKE PROMENE PRIKAZANE PAS METODOM U EKSPERIMENTALNOJ GENTAMICINSKOJ NEFROTOKSIČNOSTI

Milan Ćirić , Slavimir Veljković, Mirjana Radenković, Snežana Cekić, Dragana Veličković, Milkica Nešić, Suzana Branković i Nenad Stojiljković

Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu


U našem radu je analizirano delovanje Enalaprila na glomerularne promene i deskvamaciju tubularnog epitela pacova u gentamicinskoj nefrotoksičnosti. U životinja tretiranih Gentamicinom (100 mg/kg tt/24 h) zabeležena je nekroza i deskvamacija epitela proksimalnih tubula i degenerativne promene na glomerulu. Morfološke promene nefrona, prikazane PAS tehnikom, bile su intenzivnije i ekstenzivnije simultanim delovanjem Enalaprila (1 mg/kg tt/24 h) i Gentamicina. U životinja tretiranih Gentamicinom je došlo do povećanja serumske koncentracije ureje (p<0,001) i kreatinina (p<0,001) u odnosu na kontrolnu grupu životinja dok je kombinacija Enalaprila i Gentamicina ispoljila izraženiju nefrodestruktivnost od samog Gentamicina tako da je nivo serumske ureje (p<0,001) i kreatinina (p<0,05) bio veći u trećoj eksperimentalnoj grupi. U skladu sa biohemijskim promenama bile su i morfološke karakteristike nefrona. PAS bojenjem prikazane su degenerativne promene glomerula i posebno proksimalnih tubula. Dobijeni podaci idu u prilog činjenici da Enalapril dovodi do egzacerbacije gentamicinske nefrotoksičnosti. Acta Medica Medianae 2003; 42 (2): 13-16.

Ključne reči: Enalapril, deskvamacija proksimalnih tubula, PAS metoda, gentamicinska nefrotoksičnost