Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  

 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 2, April, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478


Kontakt:
Milena Veljković
Dom zdravlja 18000 Niš,
Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/532-389,
e-mail:
vdragana@ptt.yu

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PRIRODNOG KRETANJA STANOVNIŠTVA OPŠTINE NIŠ

Milena Veljković1 ,Vekoslav Lilić2, Zoran Pop-Trajković2 i Slavimir Veljković 3

1Dom zdravlja u Nišu,
2Ginekološko-akušerska klinika Kliničkog centra u Nišu
3Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta  u Nišu


U radu su prikazani i analizirani bitni parametri prirodnog kretanja stanovništva opštine Niš u periodu od 1978. do 1999. godine. Zapaža se da je od 1980. godine stopa nataliteta ispod 16 živorođenih na 1000 stanovnika (16 promila) što onemogućava prostu reprodukciju stanovništva. U toku 1999. godine stopa nataliteta je bila 9.3 promila. Stopa mortaliteta progresivno raste od 1978. godine (7,2) i 1999. godine iznosi 11,4 što je posledica značajnog udela uzrasne grupe od 65 i više godina. Negativna stopa prirodnog priraštaja prvi put se javlja 1997. godine, a 1999. godine iznosi -2.2. U opštini Niš prisutna je depopulacija i starenje stanovništva. Acta Medica Medianae 2003; 42 (2): 31-35.

Ključne reči: stopa nataliteta, stopa mortaliteta, stopa prirodnog priraštaja, opština Niš