Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  

 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
No 2, April, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478


Kontakt:
Rade R. Babić
Institut za radiologiju Kliničkog centra,
Braće Tasković
48 18000 Niš,
Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/325-366

SEKUNDARNI MALIGNOMI PRŠLJENOVA - RENDGENDIJAGNOZNI ASPEKTI

Rade R. Babic

Institut za radiologiju Kliničkog centr u Nišu

Pršljenovi kičmenog stuba jedne su od kostiju kostno-zglobnog sistema u kojih se najčešće sreću sekundarni malignomi.
Radom se prikazuju rendgendijagnozni aspekti sekundarnih malignoma u pršljenovima konvencionalnim rendgenogramima i ilustrativno i opisno daju bitne rendgendijagnozne karakteristike osteoplastičnih, osteolitičnih i osteolitičnih-osteoplastičnih metastaza.
Autor zaključuje da je dijagnostikovanje metastaza u pršljenovima uvek bitno za TNM klasifikaciju, a njihov karakter često ukazuje i na primarno sedište malignoma. Acta Medica Medianae 2003; 42 (2): 59-62.

Ključne reči: vertebrogrami, rendgendijagnozni aspekti, sekundarni malignomi