Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  

 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 2, April, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478


Kontakt:
Slavica Veselinović
Klinika za onkologiju Kliničkog centra,
Braće Tasković 48 18000 Niš,
Srbija i Crna Gora
Tel.: 531-120,
e-mail:
vesa@bankerinter.net

UČESTALOST I KLINIČKE KARAKTERISTIKE KOŠTANIH METASTAZA KOD BOLESNICA SA KARCINOMOM DOJKE

Slavica Veselinović, Stojan Radić, Slađana Filipović, Miodrag Projević, Milan Burić, Anica Stanić i Sonja Mardikijan-Ignjatijević

Klinika za onkologiju Kliničkog centra u Nišu


Visoka učestalost karcinoma dojke i mortalitet koji prouzrokuje, ukazuje na potrebu analize učestalosti i kliničkih karakteristika koštanih metastaza, kao jedne od najčešćih komplikacija ove bolesti.
Analizom je obuhvaćeno 380 žena sa metastatskim karcinomom dojke lečenih u Klinici za onkologiju - Niš, u periodu od 1996. do 1998. godine. Od ukupnog broja bolesnica kod 172 (45,3%) registrovan je koštani sistem kao mesto metastatske bolesti. Evidentno je i statistički značajno da je najveći broj bolesnica sa koštanim metastazama bio iz grupe tumorskog gradusa I i II.
Značajno veća učestalost pozitivnih estrogenih i progesteronskih receptora registrovana je kod bolesnica sa koštanim metastazama u odnosu na bolesnice sa metastazama u visceralnim organima (p<0,001). Analiza promena u strukturi kostiju kod bolesnica sa koštanim metastazama je pokazala da veći broj ima osteolitični tip promena (50,6%). Evidentno je najčešće mesto koštane lezije bila karlica i lumbosakralni pršljenovi, dok je najčešća skeletna komplikacija bila bol u kostima (84,4%).
Komparirani nalazi vremena preživljavanja od početka bolesti i pojave prvih metastaza, kod bolesnica sa koštanim i visceralnim metastazama su pokazali znatno povoljniji ishod kod bolesnica sa koštanim metastazama (p<0,001).
Visoka učestalost koštanih metastaza kod bolesnica sa karcinomom dojke, koju je potvrdilo i ovo kliničko istraživanje ukazuje na potrebu adekvatnog skrininga svih bolesnica sa karcinomom dojke u cilju što ranijeg otkrivanja prvih početnih lezija i što ranijom primenom adekvatne terapije. Acta Medica Medianae 2003; 42 (2): 49-53.

Ključne reči: metastatski karcinom dojke, koštane metastaze, kliničke karakteristike