Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  

 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
No 2, April, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478


Kontakt:
Velimir Kostić
Klinika za zarazne bolesti Kliničkog centra,
Braće Tasković 48 18000 Niš,
Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/531-161

SAVREMENI TERAPIJSKI PRISTUP OBOLELIMA OD HRONIČNOG HEPATITISA C

Velimir Kostić, Branislav Jovanović, Maja Jovanović, Ljiljana Konstantinović i Miodrag Vrbić

Klinika za zarazne bolesti Kliničkog centra u Nišu


Ispitivanjem je obuhvaćeno ukupno 16 osoba obolelih od HCV infekcije, koja je potvrđena klinički, biohemijski i patohistološki. Ispitanici su podeljeni u dve grupe, tako da I grupu čine 11, a II grupu 5 bolesnika. Bolesnici I grupe, lečeni su rekombinantnim Interferonom, dozom od 3x3 MU, dok su bolesnici II grupe lečeni kombinacijom Interferona (3x3 MU) i Ribavirina (1000-1200 mg dnevno).
Lečenje je trajalo 6-12 meseci, pri čemu su praćene vrednosti Alaninaminotransferaze (ALT), patohistološke promene i ponašanje titra HCV-RNA.
Tokom lečenja kod bolesnika je istovremeno praćeno prisustvo sporednih efekata, tipa "Flu like", kao i druge kasne manifestacije.
Povoljniji efekat lečenja registrovan je kod bolesnika II grupe koji su imali ređu pojavu biohemijskog relapsa i češći pad titra HCV-RNA.
Međutim, statistička značajnost nije utvrđivana, jer se radi o malom broju ispitivanih bolesnika. Acta Medica Medianae 2003; 42 (2): 55-58.

Ključne reči: HCV, Interferon, Ribavirin, ALT, HCV-RNA