Početna strana |Uredništvo | Časopis  |  E-book  |  Kriterijumi  | Uputstvo autorima  |  Linkovi  |   Pretraživači  |Kontakt  |  
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
No 3, Juli, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 


 

Kontakt:
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika,
Vojislava Ilića bb,
18000 Nis,
Serbija i Crna Gora
e-mail:
joca@medfak.ni.ac.yu

UTICAJ ŠTETNOSTI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI NA RADIJALNI NERV EKSPONOVANIH RADNIKA

 
Jovica Jovanović, Milan Jovanović i Mirjana Aranđelović

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Medicinski fakultet, Niš


Cilj rada je analiza elektromioneurografskih i neuroloških nalaza kod radnika hemijske industrije. Analizom uslova radne sredine u pogonima šaržiranja i odležavanja industrije boja i lakova utvrđeno je prisustvo vajtšpirita i toluena iznad dozvoljenih vrednosti.
Eksponovanu grupu je činilo 55 radnika profesionalno eksponovanih ovim noksama, dok je u kontrolnoj grupi bilo 35 radnika koji nikada u svom radnom veku nisu bili izloženi hemijskim noksama.
Radnici eksponovanih grupa su se češće žalili na trnjenje ruku i nogu grčeve u ramenima i kolenima i slabost u nogama i rukama u odnosu na radnike kontrolne grupe. Elektroneurografski nalaz na radijalnom nervu pokazao je znatno manje brzine motorne i senzitivne provodljivosti u eksponovanoj u odnosu na kontrolnu grupu. Registrovano je smanjenje ovih brzina sa dužinom ekspozicije noksama na radnom mestu. Terminalna latenca na n. radijalisu je statistički značajno veća u eksponovanoj u odnosu na kontrolnu grupu, pri čemu njena vrednost u eksponovanoj grupi raste sa dužinom eksponovanog radnog staža. Radnici eksponovane grupe su imali statistički značajno duže vreme reakcije na akustičku i vizuelnu draž u odnosu na radnike kontrolne grupe. Rezultati ovog rada ukazuju na neurotoksične efekte noksi registrovanih u ovoj industriji. Acta Medica Medianae 2003; 42(3):9-13.

Ključne reči: hemijske nokse, organski rastvarači, n. radijalis, elektroneurografsko ispitivanje, hemijska industrija