Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |

  

 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 3, Juli, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 
 

Kontakt:
Miodrag Mitić
Braće Taskovića 52
18 000 Niš
Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/530 674

SAVREMENI PRISTUPI U LEČENJU MALIGNIH TUMORA NAZOFARINKSA

 

Miodrag Mitić, Zoran Dimić, Mila Bojanović, Bošidar Petrović i Bojan Marinković

 

Klinika za bolesti uva, nosa i grla,  Klinički centar, Niš

 

Sprovedena je retrospektivna studija koja obuhvata vremenski period januar 1996 - 2001. godine sa ciljem da se utvrdi učestalost malignih tumora epi(nazo)farinksa među malignomima otorinolaringološke regije, da se ukaše na dušinu tzv. izgubljenog vremena, na teškoće u postavljanju ispravne kliničke i patohistološke dijagnoze i primeni adekvatnog lečenja.
U ovom petogodišnjem periodu bilo je ukupno 327 malignih tumora ORL regije, od čega epifarinksu pripada 28 ili 8,5%. Obolevale su osobe oba pola i to uglavnom između 45 i 55 godine šivota. Dominantni simptomi su auralni, nazalni i pojava uvećanih limfonodusa na vratu. Prema međunarodnoj klasifikaciji, maligni tumori epifarinksa najčešće su bili po tipu T2N2-aM0. U lečenju je primenjena kombinovana terapija i to prvenstveno radio i hemioterapija.
Prognoza malignih tumora epifarinksa je relativno loša.
Trogodišnje prešivljavanje naših bolesnika je 43%.

Ključne reči: maligni tumori epifarinksa, izgubljeno vreme, radio i hemioterapija