Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 3, Juli, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 


Kontakt:

Nebojša Krunić
Klinika za stomatologiju,
Braće Tasković 52
18 000 Niš
Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/326-216

EFEKAT KAVINERA NA JAČINU VEZIVANJA FIKSNIH ZUBNIH NADOKNADA

 

Nebojša Krunić


Klinika za stomatologiju u Nišu

 

Sloj sredstava za zaštitu brušenih zuba aplikuje se na patrljak pre definitivnog cementiranja fiksne zubne nadoknade radi ublažavanja postpreparacionog senzibiliteta. Cilj rada je bio da se u in vitro uslovima utvrdi da li aplikacija jednog sloja sredstva za izolaciju brušenih zuba (Kaviner) smanjuje jačinu vezivanja fiksnih nadoknada. Kao materijal korišćeno je 40 intaktnih humanih premolara ekstrahovanih iz ortodontskih razloga, brušenih visokoturažnom mašinom uz hlađenje vodenim sprejom. Eksperimentalne krunice napravljene su standardnom metodom od legure NiCrMo i cementirane cinkfosfatnim i galsjonomer cementom na odgovarajuće patrljke (po 20 u svakoj grupi). Nakon 7 dana obavljeno je testiranje jačine veze između brušenih zuba i krunica u kidalici mehaničkim putem, najpre bez, a potom nakon aplikacije Kavinera.
Dobijeni rezultati ukazali su na smanjenje jačine vezivanja kod oba korišćena cementa, pri čemu je veći pad retencione sile uočen kod glasjonomer cementa. Međutim, dobijene vrednosti retencionih sila nakon aplikacija Kavinera za oba opservirana dentalna cementa i dalje su klinički prihvatljive.

Key words: fiksna zubna nadoknada, jačina vezivanja, efekat Kavinera