Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |

 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 3, Juli, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:

Rade Čukuranović,
Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta
Braće Tasković 81,
18000 Niš,
Srbija i Crna Gora

ČETIRI DECENIJE ENDEMSKE NEFROPATIJE U MEZGRAJI

Rade Čukuranović, Ljiljana Vasović, Snežana Pavlović, Slobodan Vlajković, Marija Daković-Bjelaković, Ivan Jovanović, Vesna Stojanović, Slađana Ugrenović i Dejan Zdravković


Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta u Nišu


Selo Mezgraja, na desnoj obali Južne Morave, predstavlja žarište endemske nefropatije već skoro četiri decenije. Osmu i devetu deceniju prošlog veka odlikuje visoka prevalencija endemske nefropatije, a poslednju deceniju pad prevalencije ovog oboljenja u Mezgraji.
Sadašnjim terenskim istraživanjima obuhvaćeno je 67% stanovnika Mezgraje. Ona su podrazumevala iscrpnu anamnezu, klinički pregled i pregled jutarnjeg urina. U 27% ispitanika evidentirane su različite urinarne abnormalnosti (proteinurija, glikozurija, mikrohematurija, leukociturija). Osobe sa urinarnim abnormalnostima podvrgnute su dopunskom, kliničkom ispitivanju u Institutu za nefrologiju i hemodijalizu u Nišu.
Ispitivanjima na terenu, a takođe i dopunskim, ciljanim kliničkim ispitivanjima ustanovljene su kod 4,1% ispitanika različite bubrežne bolesti: EN (0,52%), cistična bolest bubrega (0,52%), kalkuloza bubrega (1,04%) i dijabetesna nefropatija (2,08%).
Dobijeni podaci predstavljaju bazu za dalje preventivno praćenje kliničko-epidemioloških karakteristika endemske nefropatije. Opadajući, pak, trend učestalosti ovog oboljenja tokom poslednje decenije raduje, ali ne sme da zavara i obeshrabri istraživanje jer može značiti samo "zatišje pred buru". Acta Medica Medianae 2003; 42(3):27-29.

Ključne reči: endemska nefropatija, hronična bolest bubrega, učestalost