Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |

|  
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 3, Juli, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

 Kontakt:

Vesna Minić, dipl. ing. građ.
Građevinska tehnička škola "Neimar"
Vojvode Tankosića 11/43,
18000 Niš
Tel.: 018/351-030

PRILOG PROUČAVANJU POREKLA TERMALNE KOMPONENTE RADONSKIH OLIGOMINERALNIH IZVORA U NIŠKOJ BANJI

 

Vesna Minić
 

Građevinska tehnička škola "Neimar" u Nišu


Termalne vode Niške Banje sačinjavaju tri komponente: topla, hladna stalna i hladna povremena (bujično-kraška) komponenta. Poreklo tople komponente nije razjašnjeno. Prisutna su suprotna stručna mišljenja. Po jednim istraživačima topla komponenta je vadozna, a po drugim juvenilna. Poreklo hladnih komponenata je u velikoj meri razjašnjeno. U ovom radu su sistematizovani i dokumentovano prikazani rezultati istraživanja geneze tople komponente tokom XX stoleća, kao baza i smernica za dalja istraživanja. Posebno su analizirani najnoviji rezultati o pulsaciji temperature vode kao mogućem indikatoru ritmičkog izviranja.

Ključne reči: termalne vode, geneza, Niška Banja