Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |


 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 3, Juli, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:

Voja Pavlović
Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta
Braće Tasković 81,
18000 Niš,
Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/334-221,
e-mail: vojapav@yahoo. com

EFEKTI ASKORBINSKE KISELINE NA BLASTNU TRANSFORMACIJU LIMFOCITA

Voja Pavlović*, Zoran Pavlović**, i Zorica Antić***

*    Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu
**  Klinika za hematologiju, Klinički centrar,  Niš
***Medicinski fakultet u Nišu


Proučavan je uticaj askorbinske kiseline na intenzitet blastne transformacije limfocita indukovane Con-A i LPS mitogenima. Za oglede su korišćeni limfociti slezine C3H/HEJ miševa. Ćelije su izlagane delovanju različitih koncentracija askorbinske kiseline, a proces sinteze DNK meren je kratkotrajnim obeležavanjem kulture tritiliranim timidinom (3H-TdR) nukleozidom, koji se ugrađuje u novostvorenu DNK. Količina ugrađenog 3H-TdR određivana je scintilacijskim merenjem u tekućem scintilacijskom beta brojaču.
Dobijeni rezultati pokazuju da askorbinska kiselina pokazuje stimulativno delovanje na blastnu transformaciju limfocita u dozi od 0,075 do 0,175 gama/2,5x105 ćelija. Sa progresivnim povećanjem doze askorbinske kiseline, progresivno raste inhibitorni efekat askorbinske kiseline na intenzitet blastne transformacije limfocita. Askorbinska kiselina pokazuje snažnije delovanje na T, nego na B limfocite. Ovi rezultati sugeriraju na zaključak da askorbinska kiselina ima značajan uticaj na intenzitet mitogenima stimulisane limfocitne aktivnosti. Acta Medica Medianae 2003; 42(3):5-8.