|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |
 
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 4, Oktobar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 

Kontakt:
Dušica Stojanović
Institut za zaštitu zdravlja
Braće Tasković 50, 18000 Niš
Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/333-587
E-mail: dusica.s@EUnet.yu

ISHRANJENOST BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI OBOLELIH OD BALKANSKE ENDEMSKE NEFROPATIJE


Dušica Stojanović1 , Miomir Stojanović2 , Rade Čukuranović2 i Svetislav Kostić2


Institut za zaštitu zdravlja u Nišu1
Institut za nefrologiju i hemodijalizu Kliničkog centra u Nišu2


Cilj istraživanja je bio da se utvrdi ishranjenost bolesnika na hemodijalizi čija je osnovna bubrežna bolest balkanska endemska nefropatija (BEN). Studija je obuhvatila bolesnike u terminalnoj bubrežnoj insuficijenciji i na programu hronične hemodijalize, a poseban akcenat je dat obolelim od BEN. Ispitivanje je urađeno u Institutu za nefrologiju i hemodijalizu Kliničkog centra u Nišu tokom 2002. godine. Indeks telesne mase obolelih od BEN je bio 25.75.0 kg/m2, u granicama normalne uhranjenosti je bilo 66.7% muškaraca, dok je 33.3% svrstano u gojazne.
Visoka varijabilnost BMI je utvrđena i kod žena (prosečna vrednost BMI je bila 24.54.3 kg/m2), pri čemu je 12.5% žena svrstano u grupu pothranjenih, 50.0% žena je bilo normalno ishranjeno, a 37.5% zona je bilo gojazno. Parametri ishranjenosti bolesnika na hemodijalizi koji su oboleli od ostalih bolesti ukazuju na to da ovi ispitanici imaju nešto niže vrednosti antropometrijskih parametara (telesnu masu, telesnu visinu, indeks telesne mase, relativnu telesnu masu, debljine kožnih nabora nad bicepsom, tricepsom, subskapularnog i suprailijačnog nabora, procenat masti u telu, obim nadlaktice, obim mišića nadlaktice), ali nije utvrđena statistički značajna razlika (p>0.05) u odnosu na vrednosti parametara obolelih od BEN. Acta Medica Medianae 2003; 42(4):17-21.


Ključne reči: ishranjenost, balkanska endemska nefropatija, hemodijalizu