Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 4, Oktobar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

Kontakt:
Emilija Golubović
Decja klinika Kliničkog centra
Brace Taskovic 48
18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/533-676, 334-190,
E-mail: golubovic@bankerinter.net

POREMEĆAJI MIKCIJE KOD DECE SA VEZIKOURETERALNIM REFLUKSOM


Emilija Golubović, Predrag Miljković i Saša Živić

 

Dečja klinika Kliničkog centra u Nišu


Poremećaji mikcije koji prate vezikoureteralni refluks (VUR), otežavaju lečenje refluksa i povećavaju rizik za pojavu refluksne nefropatije. Danas se pored recidiva infekcije, za razvoj refluksne nefropatije uglavnom okrivljuje prateći poremećaj mikcije i genetska sklonost oživljavanju plemenitog tkiva.
U odnosu na prateće oštećenje bubrega poremećaji mikcije mogu da nose veliki, umeren ili neznatan rizik. Disfunkciona mikcija sa znacima stakato tipa ili sindromom lenje bešike nosi rizik oštećenja gornjeg urotrakta.
Primarnu monosimptomatsku enurezu (PEN) ne prate oštećenja bubrega. Najdestruktivnije promene sreću se kod sindroma detrusor/sfinkter disinergije sa slikomneneurogene neurogene bešike Hinman i Ochoa. Acta Medica Medianae 2003; 42(4):55-59.


Ključne reči: poremećaji mokrenja, vezikoureteralni refluks, enureza