Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 4, Oktobar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478Kontakt:
Ivana Mladenović
Fakultet fizičke kulture Čarnojevića 10a
18000 Niš, Srbija i Crna Gora

e-mail: ivanamlad@yahoo.com

RAZLIKE U ANTROPOMETRIJSKIM KARAKTERISTIKAMA I FUNKCIONALNIM SPOSOBNOSTIMA VRHUNSKIH FUDBALERKI I ŽENA KOJE SE AKTIVNO NE BAVE SPORTOM

Ivana Mladenović

Fakultet fizičke kulture u Nišu


    Fudbal kao sportska igra je vrlo popularan kako u svetu tako i u nas. Pored takmičarskog fudbala ova sportska igra je vrlo popularna kod širokih masa počev od dečjeg uzrasta, preko zrelog doba do pozne starosti. Ova popularnost fudbala se sve više prenosi i na ženski pol. Naime, iako ima kraći razvojni put u odnosu na muški fudbal, ženski fudbal je sve popularniji u nas.
    Cilj ovog istraživanja je da se utvrde razlike u razvojnim karakteristikama i funkcionalnim sposobnostima žena fudbalera i žena koje se aktivno ne bave sportom. Značaj navedenog istraživanja može korisno poslužiti.
    Istraživanje je sprovedeno na 20 fudbalerki članica fudbalskog kluba Mašinac osvajača titule prvaka SCG za 2003. godinu i 20 studentkinja koje se aktivno ne bave sportom. Prosečna starost ispitivanih fudbalerki iznosila je 23,7 3,7 godina. Obuhvaćeno je 14 antropometrijskih varijabli i 6 funkcionalnih.
    Rezultati našeg istraživanja pokazuju da prosečna visina ispitivanih fudbalerki iznosi 166.85 5.47 cm, a masa tela 59.87 6.52 kg i većih su prosečnih vrednosti u odnosu na prosečne vrednosti visine 166.11 5.61 i mase tela 58.24 6.19 populacije žena koje se ne bave sportom. Dugih su nogu, širokih ramena, a uskih kukova. Može se reći da pripadaju atletskoj konstituciji.
    Relativne vrednosti maksimalne potrošnje kiseonika u proseku iznose 63.14 8.12 ml/min/kg. A kontrolne grupe 55.43 7.25 što ukazuje da su aerobne sposobnosti fudbalerki iznad proseka, ali i da su vrednosti aerobne potrošnje kiseonika kontrolne grupe iznad proseka za osobe koje se aktivno ne bave sportom (30-40 ml/min/kg). Acta Medica Medianae 2003; 42 (4):29-33.

    Ključne reči: žena, fudbal, antropometrija, potrošnja kiseonika, funkcionalne sposobnosti