Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 4, Oktobar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

Kontakt:

Julija Radojičić
Klinika za stomatologiju,
Braće Tasković 52
18000 Niš, Srbija i Crna Gora

ORTODONTSKA TERAPIJA UNILATERALNOG RASCEPA USNE I PALATUMA, RB STIMULATOROM, DO NICANJA PRVIH ZUBA - PRIKAZ SLUČAJA


Julija Radojičić, Božidar Radojičić, Tatjana Tanić i Danijela Milisavljević

 

Klinika za stomatologiju u Nišu


Namera autora ovog teksta je prikazivanje rezultata primene RB stimulatora bez ekstraoralne fiksacije, u terapiji jednostranog kompletnog rascepa primarnog i sekundamog palatuma sa leve strane. Poseban aspekt ove terapije je period do nicanja mlečnih zuba, zbog otežane retencije stimulatora u ustima. Autori su želeli da izbegnu retenciju aparata pomoću već uobičajene kapice na glavi i metalnih produžetaka koji izlaze iz stimulatora. Acta Medica Medianae 2003; 42(4):69-73.


Ključne reči: heliognathopalatoshisis, RB stimulator