Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42
Number 4, Oktobar, 2003
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

Kontakt:

Rade R. Babić
Institut za radiologiju Kliničkog centra
Brace Taskovica 48
18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/325-366

RENALNA PAPILARNA NEKROZA - RENDGENOLOŠKA SLIKA


Rade R. Babić

 

Institut za radiologiju Kliničkog centra u Nišu


Renalna papilarna nekroza je retko oboljenje. Dijagnostikuje se intravenskom urografijom. Rendgenološka slika je patognomonična: nekrotično žarište papile se na urogramima vizualizuje u vidu punkliformnih, mrljastih depoa jodnog kontrastnog sredstva, tzv. "moljičasta nagriženost", ili se depoi jodnog kontrastnog sredstva pružaju sa ruba forniksa prema meduli bubrega u vidu trakastih ili igličastih formacija, koje u odmaklom stadijumu bolesti nalikuju na rakove nožice ili rakove pipke, katkada se spajaju pa oblikuju oreol ili prsten, dok nekrotičan sekvestar biva resorbovan uz obrazovanje šupljine ispunjene jodnim kontrastnim sredstvom trouglastog oblika sa bazom upolje, ili nekrotičan sekvestar biva odstranjen kada opstruira kanalni sistem dajući sliku ureterohidronefroze izazvane organskim konkrementom. U odmaklom stadijumu bolesti nekrotična šupljina može biti kalcifikovanog zida pa se dijagnostikuje i na nativnom rendgenogramu urotrakta. Acta Medica Medianae 2003; 42(4): 65-68.


Ključne reči:: papilarna nekroza, urogram, jodno kontrastno sredstvo, intravenska urografija