Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 44
Number 2, April, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Gordana Soldatović*
Marina Deljanin Ilić**
Saša Milenković *
Svetlana Pavlović***
Sunčica Pešić * i
Kristina Veličković *

Klinika za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra u Nišu*
Institut za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatičnih i
kardiovaskularnih bolesti "Niška Banja" u Niškoj Banji**
Urološka klinika Kliničkog centra u Nišu***

Kontakt: Gordana Soldatović
Klinika za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra
Bulevar Dr Zorana Đinđića 48
18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/330-184
E-mail:
vidav@bankerinter.net

Copyright 2005 by Faculty  of Medicine, University of Nis