|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 3, Oktobar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Aleksandra Stanković
Institut za zaštitu zdravlja
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš
Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/352-141
E-mail:cekrk@medianis.net

 

 

 

 

 

UtiCaj mesta stanovanja na izloŽenost UnUtraŠnjem aerozagaĐenjU 

 

Aleksandra Stanković, Dragana Nikić i Maja Nikolić

 

Institut za zaštitu zdravlja u Nišu 

 

Izvori unutrašnjeg aerozagađenja prisutni su u skoro svakom domaćinstvu. Izloženost polutantima koji se emituju iz pomenutih izvora može ozbiljno narušiti ljudsko zdravlje. Trudnice pripadaju osetljivijem delu populacije, gde izloženost faktorima unutrašnjeg aerozagađenja može nepovoljno uticati, kako na njihovo zdravlje, tako i na razvoj ploda. U tom smislu, cilj istraživanja je procena izloženosti trudnica koje žive u različitim delovima grada unutrašnjem aerozagađenju, kao i utvrđivanje eventualnih razlika u učestalijoj izloženosti nekim faktorima unutrašnjeg aerozagađenja. U istraživanju je korišćen anketni upitnik WHO, koji sadrži pitanja u vezi sa mestima
stanovanja i njegovim karakteristikama. U istraživanju je učestvovalo 327 trudnica, starosti preko 25 godina, koje su u odnosu na mesto stanovanja podeljene na dve grupe. Jedna grupa trudnica (n=174) živi u neposrednoj okolini centra grada Niša, a druga grupa trudnica živi u predgrađu (n=153). Na osnovu rezultata dobijenih anketiranjem, utvrđeno je da su ispitanice koje žive u neposrednoj okolini centra grada Niša statistički značajno izložene većini faktora unutrašnjeg aerozagađenja.
Naše istraživanje je pokazalo da mesto stanovanja može uticati na smanjenu ili povećanu izloženost pojedinim faktorima unutrašnjeg aerozagađenja. Acta Medica Medianae 2005;44(3): 9–14.

 

Ključne reči: unutrašnje aerozagađenje, trudnoća, izloženost