|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 3, Oktobar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Darko Laketić
Urološka klinika Kliničkog centra
Bulevar dr Zorana Djindjića 48
18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/530-017
E-mail: drlaketic@medianis.nets

 

 

 

 

kvalitet Života nakon prostatektomije 

 

Darko Laketić

 

Urološka klinika Kliničkog centra u Nišu 

 

Utvrditi da li transuretralna resekcija prostate i transvezikalna prostatektomija utiču na kvalitet života bolesnika. Ispitivano je 40 bolesnika obolelih od benigne hiperplazije prostate. Bolesnici su operisani metodom transuretralne resekcije prostate i transvezikalnom prostatektomijom. Bolesnici su popunjavali standardizovane upitnike Internacionalnog Prostata Simptom Skora i Upitnik kvaliteta života pre operacije, tri meseca i šest meseci nakon operacije. Rezultati su upoređivani sa rezultatima kontrolne grupe. Postoji statistički značajna razlika u simptomima eliminacije i deponovanja pre i posle operacije. Analizom rezultata vidi se da simptomi eliminacije pokazuju veći stepen regresije nakon operacije od simptoma deponovanja urina. Postoji statistički značajna razlika u kvalitetu života pre i nakon operacije.
Razlika u simptomima eliminacije i deponovanja urina i kvalitetu života kod bolesnika šest meseci posle operacije u odnosu na kontrolnu grupu nije statistički značajna. Nakon operacije postoji redukcija simptoma eliminacije i deponovanja urina.Takođe, postoperativno se registruje značajno poboljšanje kvaliteta života, koje se ne razlikuje od kvaliteta života kontrolne grupe. Acta Medica Medianae 2005;44 (3): 15–19.


Ključne reči: prostata, benigna hiperplazija