|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 3, Oktobar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Lidija Dimitrijević
Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku Kliničkog centra
Bulevar dr Zorana Đinđića 48
18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/532-490
E-mail: lidijad@bankerinter.net

 

 

ometanje normalnog motornog razvoja U prvoj godini Života

 

Lidija Dimitrijević i Hristina Čolović
 

Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku Kliničkog centra u Nišu

 

Usvajanje kardinalnih motornih funkcija u prvoj godini života (posturalna kontrola glave, bočni transferi u ležećem položaju, sedenje, stajanje, hod, puzanje, hvatanje), odvija se potpuno spontano. Sve motorne funkcije dete usvoji i nauči potpuno samo i zato nije potrebno “učiti” dete da sedi, hvata, stoji, hoda... “Učenje” deteta motornim radnjama predstavlja grubo i nepoželjno uplitanje u spontan motorni razvoj kojim se ometa i usporava normalno motorno sazrevanje. Za normalan razvoj kretanja deci nisu potrebna nikakva pomagala i sprave tipa ljuljaški, šetalica, hodalica i sl. Sprave suzbijaju kod dece prirodni nagon za kretanjem, ometaju razvoj kretanja i mogu imati štetne posledice, npr. equinus stopala, deformitete stopala i kičme i sl. Acta Medica Medianae 2005;44(3): 53 – 57.


Ključne reči: razvoj kretanja, dete, pasivno posedanje, ometanje razvoja