|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Aleksandar Karanikolić
Dr Zorana Đinđića 48
18000 Nis, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/320-999
E-mail:pean @ ptt.yu

 

 

 

 

KLINIČKE I PATOHISTOLOŠKE KARAKTERISTIKE KARcINOMA DOJKE
KOD BOLESNIcA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

 

Aleksandar Karanikolić1, Vuka Katić2, Lidija Đorđević-Jovanović1 i Dragana Buđevac1

 

Klinika za hirurgiju Kliničkog centra u Nišu1
Institut za patologiju Kliničkog centra u Nišu2

 

Karcinom dojke žena starije životne dobi danas predstavlja veliki zdravstveni i terapijski problem. Cilj ove studije bio je da utvrdi specifičnosti biologije karcinoma dojke kod bolesnica starije životne dobi. Retrospektivno su praćene: kliničke i biološke karakteristike tumora dojke kod bolesnica lečenih tokom petogodišnjeg perioda u Hirurškoj klinici-Niš. Bolesnice su podeljene na ispitivanu grupu (≥65 godina) i kontrolnu grupu (<65 godina). Ispitivanjem je obuhvaćeno 1098 žena: 431 ispitivana i 667 kontrolna grupa. Prosečna starosna dob iznosila je 71,3 godina ispitivana i 50,7 godina kontrolna grupa. Najzastupljenija histološka forma bila je carcinoma ductale - rani stadijumi (70,3% vs. 61,92%). Estrogen
receptor pozitivni tumori bili su kod 67,88% starijih i 28,42% mlađih bolesnica. Odsustvo zahvaćenosti aksilarnih limfnih žlezdi bilo je kod 45,78% starijih i 34,40% mlađih bolesnica. Postoje određene kliničke i patohistološke specifičnosti karcinoma dojke kod bolesnica starije životne dobi. Ova studija je pokazala slične patohistološke karakteristike tumora između ispitivane i kontrolne grupe. Utvrđeno je da starije bolesnice poseduju bolje faktore prognoze tumora (estrogen receptor pozitivni tumori, negativne aksilarne limfne žlezde). Acta Medica Medianae 2005;44(4): 31 – 34.


Ključne reči: karcinom dojke, patohistološke karakteristike, starije osobe