|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Božo Krivokuća
Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju
Zdrave Korde 1.
78000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina
E-mail: bozok@blic.net

 

 

 

IZBOR OPTIMALNE OPERATIVNE PROcEDURE U LIJEČENJU
KOMPLIKOVANIH OBLIKA HOLEDOHOLITIJAZE

 

Božo Krivokuća, Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Pero Aćimovac, Jovan Ćulum i Milan Simatović

 

Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju Kliničkog centra u Banjaluci

 

Prikazani su rezultati liječenja komplikovanih oblika holedoholitijaze u Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju – Banja Luka za period od 01.10.1999. do 01.10.2004.godine. U navedenom vremenskom periodu, operisano je ukupno 9 802 bolesnika, od čega 2 421 zbog bilijarne kalkuloze (24,7%). Od ukupnog broja holecistektomiranih bolesnika, 374 (15,8%) je imalo holedoholitijazu, koja je zahtijevala složeniji operativni postupak. Kod većine ovih bolesnika (305), problem smo uspješno riješili holedoholitotomijom sa T-drenažom holedohusa. Međutim, kod 69 bolesnika radilo se o komplikovanoj holedoholitijazi, te smo bili prisiljeni da modifikujemo operativni postupak i primjenimo jednu od biliodigestivnih derivacija. Kod 33 bolesnika smo uradili holedohojejunalnu anastomozu po Roux-en Y, kod
20 bolesnika transduodenalnu papilotomiju i papiloplastiku, a kod 16 holedohoduodenalnu anastomozu. Parametri posmatranja i elementi poređenja bili su mortalitet, morbiditet, dužina hospitalizacije i stopa recidiva. Najbolji rezultati su bili u grupi bolesnika gdje smo primjenili holedohojejunalnu anastomozu po Roux-en Y. Acta Medica Medianae 2005;44(4): 43 – 47.


Ključne riječi: holedoholitijaza, operativno liječenje, biliodigestivne derivacije