|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Gordana Djordjevic
Institut za  javno zdravlje
Nikole Pašić 1
34000 Kragujevac, Srbija i Crna Gora
 Tel.: (034) 331-341

 

IMUNIZAcIJA I OBOLEVANJE OD NEKIH RESPIRATORNIH,
VAKcINOM PREVENTABILNIH BOLESTI

 

Gordana Djordjevic1, Momcilo Djordjevic2 and Bozidar Jovanovic2

 

Institut za  javno zdravlje u Kragujevcu1
Klinika za ginekologiju i akošerstvo, Kliničkog centra u  Kragujevcu2

 

Zarazne bolesti i dalje predstavljaju vodeće uzroke obolevanja i smrtnosti u mnogim delovima sveta i pored poboljšanih socio-ekonomskih uslova života. Najznačajnije među njima su bolesti koje se prenose vazdušno-kapljičnim putem. Imunizacija protiv zaraznih bolesti predstavlja najefikasniji način prevencije, suzbijanja, eliminacije i, tamo gde je to moguće, eradikacije bolesti. Kada postoje dobri programi imunizacije koji se pravilno implementiraju, uz veliku pokrivenost populacije nad kojom se sprovode, uočavaju se promene u učestalosti vakcinabilnih bolesti, odnosno, kontagioznih nozoloških entiteta koje se mogu sprečiti vakcinacijom. Pojedine vakcine štite čoveka od bakterijskih ili virusnih infekcija i smanjuju mogućnost, odnosno sprečavaju transmisiju infekcije. Cilj istraživanja bio je da ukaže na rezultate sprovođenja obavezne sistematske imunizacije i da ispita uticaj imunizacije na kretanje nekih respiratornih, vakcinom preventabilnih bolesti na području Šumadijskog okruga. U radu je prikazan obuhvat imunizacije i kretanje nekih respiratornih, vakcinom preventabilnih bolesti pre svih, morbilla, parottitis epidemica, rubella i pertussisa, u Šumadijskom okrugu u desetogodišnjem periodu. Velikim obuhvatom obavezne imunizacije mogle bi se prevenirati navedene respiratorne, vakcinom preventabilne bolesti. Acta Medica Medianae 2005;44(4): 55 – 59.


Ključne reči: imunizacija, prevencija, zarazne bolesti