|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Momcilo Djordjevic
Klinika za ginekologiju i akušerstvo
30 Zmaj Jovina Street
34000 Kragujevac, Serbia and Montenegro
Tel.: 034/ 345-230

 

 

DEMOGRAFSKO-ANAMNESTIČKI PARAMETRI KOJI UTIČU NA ULAZAK
U BABY FRIENDLY PROGRAM
 

 

Momcilo Djordjevic1, Gordana Djordjevic2 and Bozidar Jovanovic1

 

Klinika za ginekologiju i akošerstvo, Kliničkog centra u  Kragujevcu1
Institut za  javno zdravlje u Kragujevcu2

 

Različite studije i opsežna istraživanja, posebno poslednjih godina, o korisnosti dojenja i upotrebe majčinog mleka u ishrani odojčadi ukazala su na neprocenljivu korist za majke, odojčad, porodicu i društvo. Cilj ovog istraživanja je da se uvidi koji su to demografski i anamnestički faktori koji utiču na ulazak u baby friendly program. Studija je sprovedena u GAK KC Kragujevac na ukupno 432 ispitanice. Prosečna starost ispitanica iznosila je 25,9 godina i za 6 meseci su mlađe od ispitanica iz sličnih istraživanja u svetu. Ispitanice su najčešće bile iz gradskih sredina i živele su u široj porodičnoj zajednici, i to nije uticalo na ulazak u program. Sa podjednakom verovatnoćom, trudnoća je bila prva ili druga i najčešće nije bilo hospitalizacije tokom trudnoće u obe ispitivane grupe. Znatno češća je upotreba medikamenata u baby friendly programu. Razlog za pozitivan uticaj upotrebe medikamenata u trudnoći na ulazak u baby friendly program leži verovatno u većem nadzoru u trudnoći. Gestacijska starost nije uticala na selekciju za ulazak u program. Povećanim nadzorom i upotrebom medikamenata u trudnoći možemo pozitivno uticati na ulazak u baby friendly program majke i novorođenčeta. Acta Medica Medianae 2005;44(4): 49 – 53.


Ključne reči: baby friendly program, demografija, anamnestički parametri