|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2005
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Radomir Raičević
Institut za nefrologiju i hemodijlaizu Kliničkog centra
Bulevar Dr Zorana Đinđića 48
18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/530-856

 

 

 

 

MTERENSKO ISPITIVANJE DONJE TRNAVE KAO ENDEMSKOG ŽARIŠTA
POSLE 22 GODINE

 

Radomir Raičević*, Predrag Vuksanović*, Sveto Suša**, Rade Čukuranović*, Vojin Savić* i Branka Mitić*

 

Institut za nefrologiju i hemodijalizu Kliničkog centra u Nišu*
Srpska akademija nauka i umetnosti u Beogradu**

 

Endemska nefropatija je posebna nozološka jedinica, nepoznate etiologije, endemskog karaktera, familijarna pojava, ima latentni tok i uvek fatalni kraj. U ranijim terenskim istraživanjima verifikovana su sledeća endemska žarišta u mestima duž Južne Morave: Brestovac, Kutleš, Trupale, Gornja i Donja Toponica, Lužane, Nozrina, Moravac i druga mesta. Poslednja opsežna istraživanja endemske nefropatije u ovim naseljima obavljena su 1981. godine. Selo Donja Trnava, nalazi se na desnoj obali Južne Morave, prema ovim istraživanjima, imalo je 2,7% stanovnika obolelih od endemske nefropatije. Sadašnjim istraživanjima endemske nefropatije u ovom naselju obuhvaćena je 291 osoba, 153 žena i 138 muškaraca, uzrasta od 7 do 77 godina. Istraživanja su podrazumevala iscrpnu anamnezu, klinički pregled i pregled jutarnjeg urina. Endemska nefropatija je dijagnostikovana u (0,68%) 2 osobe (jedan bolesnik sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom i jedan bolesnik u terminalnom stadijumu hronične bubrežne insuficijencije na hroničnom programu hemodijalize). Druga oboljenja bubrega imalo je 8 (2,75 %) ispitanika. Nije bilo obolelih od tumora urotelijuma, a što su potvrdila ranija istraživanja. Na osnovu ovih istraživanja izdvojili smo 39 osoba iz 29 porodica zahvaćenih endemskom nefropatijom za dopunsko ispitivanje i prospektivno praćenje u Institutu za nefrologiju i hemodijalizu u Nišu. Acta Medica Medianae 2005;44(4): 13 – 15.


Ključne reči
: endemska nefropatija, hronična slabost bubrega