Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 1, Januar, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

Kontakt:
Dušica Marić
Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta

Hajduk Veljkova 2
21000 Novi Sad, Srbija i Crna Gora
Tel.:021/6615751
E-mail
:d.maric@Eunet.yu

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

STEREOLOŠKA ANALIZA PURKINJEOVIH ĆELIJA KORE MALOG MOZGA U TOKU RAZVOJA KOD ČOVEKA

Dušica Marić, Radmila Gudović i Nada Mihić

Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Cilj ovog rada bio je da se na fetalnim mozgovima čoveka odredi numerička gustina Purkinjeovih ćelija kore malog mozga. Dinamika promene numeričkih gustina pratila se u pahuljici, hemisferi i crvu malog mozga. U tu svrhu, korišćeno je 25 fetalnih mozgova različite gestacijske starosti (12,5; 15; 17,5; 19,5; 24; i 31 nedelje gestacije, kao i jedan mozak novorođenčeta uzrasta 6 dana). Materijal je fiksiran u formalinu, kalupljen u parafinu i celuidinu, bojen po metodi krezilviolet i sečen na rezove debljine 6, 15, 30 μm. Svaki peti rez je analiziran pod svetlosnim mikroskopom. Stereološka analiza urađena je pomoću metode brojanja, uz pomoć višenamenskog testnog sistema M42. Ukupno je u svakom stadijumu brojano po 80 testnih polja. Rezultati stereološke analize ukazuju na pad numeričke gustine Purkinjeovih ćelija u ispitivanim delovima malog mozga u toku razvoja. Acta Medica Medianae 2005;45(1): 43–46.

 

Ključne reči: ljudski razvoj, mali mozak, Purkinjeove ćelije, stereologija

 Rad u celosti