Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 1, Januar, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

 

 

Kontakt:
Milivoje Živković
Klinika za plu
ćne bolesti i tuberkolozu
18204 Knez Selo, Srbija i Crna Gora
Tel.:+381-18-32-63-12
E-mail: mzivkovic@infosky.net

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

DIJASTOLNA DISFUNKCIJA LEVE KOMORE KOD BOLESNIKA SA HRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM BOLEŠĆU PLUĆA I SA HRONIČNIM PLUĆNIM SRCEM PROCENJENA EHOKARDIOGRAFSKI

Milivoje Živković 1, Milan Pavlović 2 i Milan Radović 1

Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu u Knez Selu1
Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu2

Hronično plućno srce (HPS) predstavlja veoma ozbiljno i dugotrajno oboljenje. Svakako najčešći i najznačajniji etiološki faktor nastanka HPS je hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP). Bolesnici sa HOBP, sa hipertrofijom desne komore, pored dijastolne disfunkcije desne komore, imaju poremećaj u dijastolnim karakteristikama leve komore (LK) što je rezultat njene hipertrofije, kao i zajedničkog septuma.
Cilj ove studije bio je da koristeći Doppler analizu protoka kroz mitralno ušće ispitamo dijastolnu funkciju LK u dve grupe sa po 30 bolesnika, a da je u jednoj grupi bolesnika potvrđeno i postojanje HPS. Namera nam je bila da utvrdimo međuzavisnost leve i desne komore, kao i korelaciju između dijastolne funkcije LK i modela njenog punjenja u odnosu na stepen bronhoopstrukcije.
Našim ispitivanjem, kod treće grupe bolesnika sa veoma teškom bronhoopstrukcijom i značajnom respiratornom insuficijencijom, dobili smo izmenjene parametre ranog i kasnog dijastolnog punjenja sa slikom modela punjenja produžene relaksacije. Pokazali smo da kod bolesnika sa HOBP, pored hipertrofije desne komore, dolazi do hipertrofije LK što još jednom potvrđuje činjenicu da postoji anatomska i funkcionalna povezanost leve i desne komore i da promene na jednoj strani dovode do kontralateralne reakcije u istom smeru. Takođe smo pokazali da povećanje leve pretkomore može nastati usled produžene relaksacije LK.
Rano i pravovremeno otkrivanje dijastolne disfunkcije LK kod bolesnika sa HOBP može biti od velikog praktičnog značaja u lečenju ovih bolesnika, s obzirom na činjenicu da dijastolna disfunkcija LK može pogoršati i dovesti do plućne kongestije. Zbog toga je prepoznavanje i adekvatno lečenje dijastolne disfunkcije levog srca od izuzetnog značaja za bolesnike sa HOBP. Acta Medica Medianae 2006;45(1):13-21.

Ključne reči: dijastolna disfunkcija, leva komora, HOBP, ehokardiografija

Rad u celosti