Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 1, Januar, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

Kontakt:
Predrag Stojanović
Institut za zaštitu zdravlja
Bulevar dr Zorana Đinđića 50
18000, Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/326384
E-mail: pedjakljms@bankerinter.net

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

ZNAČAJ HEMOKULTURE U DIJAGNOSTICI BAKTERIJEMIJE I SEPSE

Predrag Stojanović, Branislava Kocić, Dobrila Đorđević-Stanković, Gordana Ranđelović i Marina Dinić

Institut za zaštitu zdravlja u Nišu

Hemokulturom je moguće izolovati veliki broj vrsta mikroorganizama eventualno prisutnih u krvi. Gram negativne i Gram pozitivne bakterije čine 75%–85% izolata, dok se u manjem procentu izoluju gljive ili više vrsta mikroorganizama iz jedne hemokulture.
Tokom trogodišnjeg perioda
(1998-2001) analizirali smo mikrobiološke karakteristike svih pozitivnih hemokultura pregledanih u mikrobiološkoj laboratoriji IZZZ-Niš i kliničke parametre bolesnika sa ciljem utvrđivanja uzročnika bakterijemije.
Korišćenjem standardne mikrobiološke metode pregledano je 1995 hemokultura uzorkovanih od 759 bolesnika i pritom je utvrđen pozitivan nalaz u 18,75%. U najvećem broju slučajeva izolovana je jedna vrsta mikroorganizma, a samo u 1.06% pozitivnih hemokultura dve vrste.
Izolovanje Streptococcus
b heamolyticus gr. A, Streptococcus pneumoniae, E. coli, Proteus mirabilisa, Salmonellae enteritidis, Pseudomonas aeruginosae i Candidae spp. potvrđuje bakterijemiju. Difteroidi i Bacillus spp. izolovani su samo iz kontaminiranih hemokultura. Staphylococcus epidermidis je najčešći kontaminant, ali izaziva bakterijemiju kod bolesnika sa intravaskularnim kateterima, intravenskom i peritonealnom dijalizom. Sličan je i nalaz α hemolitičkih streptokoka viridans grupe kod bolesnika sa subakutnim i akutnim endokarditisom kod kojih je bio implantiran intravenski kateter.
Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da su mikroorganizmi iz roda Streptococcus, Staphylococcus, Candida i porodice Enterobacteriaceace
najčešći prouzrokovači bakterijemije. Hemokultura je i pored svojih limitirajućih faktora (vreme uzorkovanja, dužine inkubiranja, moguća kontaminacija uzorka, broj hemokultura), jedina metoda kojom se iz krvi izoluju uzročnici bakterijemije i sepse. Acta Medica Medianae 2006; (1):37-41.

Ključne reči: bakterijemija, hemokultura, mikroorganizmi

 Rad u celosti