Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 1, Januar, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

Kontakt:
Rade R. Babić
Institut za radiologiju Kliničkog centra
Bulevar dr Zorana Djindjića 48

18000 Niš, Srbija i Crna Gora

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

IRIGOGRAFIJA POSLE PRIPREMA BOLESNIKA FORTRANS®-OM

Rade R. Babić, Dimitrije Janković, Dušan Mitrović i Irena Janković

Institut za radiologiju Kliničkog centra u Nišu

Fortrans® je laksativ u vidu praška za spravljanje rastvora za oralnu primenu. Laksativno dejstvo postiže se preko dugačkog linearnog polimera (polietilenglikola - PEG 4000) koji za sebe vezuje molekule vode, pa tako povećava zapreminu tečnosti u intestinalnom traktu i deluje laksativno.
Materijale rada čini 150 irigografija uradjenih u Institutu za radiologiju Kliničkog centra u Nišu, za period od januara 2004. godine do juna 2005. godine kod kojih je priprema sprovedena Fortrans®-om, i literarna saopštenja. Kontrastno sredstvo je barijum sulfat.
Rezultati rada prikazani su ilustrativno, slikama irigograma.
U zaključku se navodi da Fortrans® omogućava pouzdanu, efikasnu i jednostavnu pripremu bolesnika za irigografiju, brz, lagodan i efikasan endografski pregled (irigografiju), dok su dobijeni irigogrami zadovoljavajućeg kvaliteta, oštre kontrastnosti. Acta Medica Medianae;45 (1):69–71.

 Ključne reči: Fortrans®, irigografija, priprema bolesnika

   Rad u celosti