Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 1, Januar, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
 

Radmila Gudović
Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta

Hajduk Veljkova 2
21000 Novi Sad, Srbija i Crna Gora
Tel.:021/6615751
E-mail
:d.maric@Eunet.yu

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

STEREOLOŠKA ANALIZA ZRNASTIH ĆELIJA KORE MALOG MOZGA U TOKU RAZVOJA KOD ČOVEKA

Radmila Gudović, Dušica Marić i Nada Mihić

Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Cilj ovog istraživanja bio je da se odredi numerička gustina zrnastih ćelija u različitim delovima kore malog mozga. Promene numeričke gustine praćene su u predelu hemisfera, crva i pahuljice. Za proučavanje numeričke gustine zrnastih ćelija korišćeno je 25 humanih fetusa različite gestacijske starosti (15 do 31 gestacijska nedelja i jednom mozgu novorođenčeta). Posle uobičajene procedure fiksacije i kalupljena, mozgovi su sečeni u frontalnoj ravni na 6, 15 i 30 Ám i bojeni po metodi krezil violet. Stereološka analiza urađena je pomoću metode brojanja uz pomoć višenamenskog testnog sistema M42. Ukupno je u svakom stadijumu brojano po 80 testnih polja. Rezultati stereološke analize ukazuju na stalan porast numeričke gustine zrnastih ćelija u svim proučavanim stadijuma, kao i u svim ispitivanim delovima kore malog mozga. Acta Medica Medianae 2005;45(1):47–51.

Ključne reči: čovek, mali mozak, zrnaste ćelije, razvoj, stereologija

 Rad u celosti