Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 1, Januar, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

 

Kontakt:
Saša Milenković
Ortopedsko-traumatološka klinika Kliničkog centra
Bulevar dr Zorana Đinđića 48
18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/ 230-184, 063/428-791
E-mail: sasa65@bankerinter.net

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

RANE ARTROZE  KOLENA-POSLEDICA TOTALNIH MENISCEKTOMIJA U MLADOSTI

Saša Milenković
Ortopedsko-traumatološka klinika Kliničkog centra u Nišu

Rane artroze kolena, koje su nastale kao posledica ranih, totalnih meniscektomija predstavljaju značajan ortopedski i socio-ekonomski problem. Artroskopska hirurgija pokazala je pravu ulogu i značaj meniskusa u obavljanju normalne funkcije kolena.
 
Prikazani su rezultati 19 artroskopija kolena, kod bolesnika muškog pola, prosečne starosti 39 godina (od 34 do 45). Kod svih bolesnika je, u ranoj mladosti, u periodu do 25. godine, urađena artrotomija kolena i totalna medijalna ili lateralna meniscektomija. Svi operisani bolesnici bili su aktivni sportisti.
Urađeno je 12 artroskopija desnog kolena i 7 artroskopija levog kolena. Kod 13 operisanih bolesnika nađena je medijalna artroza kolena nakon medijalne meniscektomije. Kod jednog operisanog nađena je lateralna artroza kolena nakon lateralne meniscektomije i degeneracija medijalnog meniskusa. Kod istog bolesnika postoji kompletna ruptura LCA. Kod ostalih 5 bolesnika nađena je lateralna artroza kolena nakon lateralne meniscektomije. Slobodna zglobna tela hrskavičavog porekla, jedno ili više, nađena su kod 8 bolesnika. Kod svih operisanih bolesnika artroskopski smo potvrdili ili dijagnostikovali jasne znake početne ili uznapredovale artroze kolena.
Artroskopijom kolena kod ranih artroza, koje su nastale kao posledica meniscektomije u mladosti, postižemo ublažavanje bola i usporavanje toka bolesti. Trajno rešavanje problema je moguće samo unikompartmentalnom artroplastikom kolenog zgloba. Acta Medica Medianae 2006; 45(1): 61-64.

Ključne reči: artroze, koleno, meniscektomija  

   Rad u celosti