Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 1, Januar, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

 

Kontakt:
Slavica Stevanović
JKP ''Naissus''
Kneginje Ljubice 1/1

18000 Niš, Srbija i Crna Gora
E-mail:sslavica@ptt.yu

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

MAGNEZIJUM, TVRDOĆA VODE ZA PIĆE I KARDIOVASKULARNA OBOLJENJA

Slavica Stevanović * i Dragana Nikić **

JKP ''Naissus'' u Nišu*
Institut za zaštitu zdravlja u Nišu**

Mnoštvo različitih zemalja sugeriše i opravdava integrisani program laboratorijskih i epidemioloških istraživanja sa ciljem odbacivanja ili potvrđivanja magnezijum–kardiovaskularna oboljenja (KVO hipoteze). Prikazane studije, u ovom radu, koje su proučavale povezanost tvrdoće vode, posebno magnezijuma sa KVO, ukazuju da iako je proteklo skoro pola veka (1957–2004) istraživanja na ovu temu, ono još uvek nije završeno. Različit dizajn studija (obdukcione, kliničke, ekološke, case-control ili cohortne) onemogućava adekvatniju komparaciju njihovih rezultata, kao i izvođenje zaključka primenljivog na svakom teritorijalnom nivou.
Većina istraživača širom sveta je, populacionim i individualnim studijama, našla inverznu (protektivnu) asocijaciju između mortaliteta i morbiditeta od kardiovaskularnih bolesti i povećanja tvrdoće vode za piće, posebno povećanja koncentracije Mg. Najzastupljenija beneficija vode sa optimalnim mineralnim sastavom je redukcija mortaliteta od ishemijske bolesti srca.
Sugerisano je da Mg iz vode predstavlja suplementni izvor Mg visoke biološke vrednosti jer se Mg iz vode apsorbuje oko 30% bolje i brže nego dijetalni Mg. Najviše studija razmatra niže količine Mg iz vode i to u nivou od oko 10% od totalnog dnevnog unosa Mg.
Buduća istraživanja moraju dati bolje odgovore o niskim koncentracijama Mg u vodi za piće, pre nego što se  bilo kakve preporuke javnosti budu dale. Šta više, istraživači treba da odrede koja se hemijska forma Mg  najlakše apsorbuje i ima najveći efekat.
Potrebna su dodatna istraživanja sa ciljem što boljeg razumevanja interrelacije između različitih komponenti vode i hrane kao i individualnih faktora rizika u patogenezi KVO. Acta Medica Medianae 2006;45(1):53-60.

Ključne reči: magnezijum, voda za piće, kardiovaskularna oboljenja

  Rad u celosti