Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 1, Januar, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

Kontakt:
Vesna Bojić
Specijalna bolnica »Sokobanja«
Vojvode Mišića 48
18230 Sokobanja Srbija i Crna Gora
Te.:018/830-000
E-mail: sokobanja
@ptt.yu

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

UTICAJ FAKTORA SPOLJAŠNJE SREDINE NA RAZVOJ DEČJE ASTME

Vesna Bojić 1, Borislav Kamenov 2, Verica Jovanović 1, Radica Kovandžić 1 i Goran Cocojević 1

Specijalna bolnica za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju nespecifičnih plućnih oboljenja «Sokobanja» u Sokobanji 1
Dečja interna klinika Kliničkog centra u Nišu 2

Pored genetske predispozicije u razvoju astmatičnog fenotipa odlučujući uticaj mogu imati nepovoljni faktori spoljašnje sredine tokom fetalnog i ranog postnatalnog perioda života. Ekspozicija majke tokom trudnoće, ili malog deteta visokim koncentracijama alergena, pušenje i dr. štetni faktori mogu usloviti diferencijaciju alergen specifičnih T ćelija u dominantan Th2 fenotip. Jednu od mogućih pretpostavki dala je hipoteza higijene. Ona je zasnovana na inverznoj relaciji između incidence infektivnih bolesti u ranom periodu života i posledičnom nastanku astme i alergijskih bolesti u detinjstvu. Epidemiološke, biološke i genetičke studije pružile su dokaze koji su značajno proširili obim ove hipoteze. One pretpostavljaju da čist način života, gde je broj mikroba u okolnoj sredini jako redukovan, remeti delikatnu ravnotežu u imunom sistemu. Podstaknut pri svakoj "opasnosti", reaguje alergijskim tipom odgovora, te sledstvenom pojavom alergijskih bolesti uključujući i astmu. Acta Medica Medianae 2006; 45(1):27-31.

 Ključne reči: hipoteza higijene, spoljašnja sredina, astma, deca

 Rad u celosti