Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 1, Januar, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

Kontakt:
Zdenka Krivokuća
Katedra za anatomiju Medicinskog fakulteta
78000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

STEREOLOŠKA ANALIZA VASKULARNE MREŽE I NEURONA OPŠTIH SOMATOMOTORNIH JEDARA KRANIJALNIH ŽIVACA

Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin i Igor Sladojević

Katedra za anatomiju Medicinskog fakulteta u Banjaluci 

Analiza je izvršena na deset uzoraka opštih somatomotornih jedara kranijalnih živaca smještenih u moždanom stablu, koji su bojeni Mallory metodom. Korišten je obični mrežasti sistem A 100 uz upotrebu svjetlosnog mikroskopa i uvećanje 40x. Određivana je volumenska gustina vaskularne mreže i neurona ispitivanih jedara. Poredili smo dobijene vrijednosti ispitivanih parametara. Opšta somatomotorna jedra smještena u srednjem mozgu su značajnije vaskularizovana. Učešće neurona u izgradnji nc. n. III je značajnije veće u odnosu na ostala jedra i brojčano se ne razlikuje od udjela krvnih sudova, što nije slučaj u ostalim jedrima, gdje je udio neurona u njihovoj izgradnji manji u odnosu na krvne sudove. Acta Medica Medianae 2006;45(1):33-35.

 Ključne riječi: opšta somatomotorna jedra, moždano stablo, volumenska gustina

 Rad u celosti