Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 2, April, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Biljana Stosic
Hirurška klinika Kliničkog centra
Bulevar Dr Zorana Djindjica 48
18000 Nis, Srbija
Tel.: 018/323 979

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

ANESTEZIJA KOD SEKUNDARNIH OBRADA OPEKOTINSKE RANE

Biljana Stošić, Radmilo Janković, Milan Radojković i Zoran Rančić

Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu

Zadatak anesteziologa kod previjanja opekotina je da ukloni bol prilikom obrade opekotinske rane. Ekstenzivne opekotine, preko 15% totalne površine tela, zahtevaju previjanja na 48 sati a nekad u zavisnosti od seceniranja rane i erodiranja krvnih sudova i češće. To dovodi do velikog broja anestezija kod jednog bolesnika u kratkom vremenskom roku. U našim uslovima izbor vrste anestezije zavisi od stanja bolesnika, hirurški praćene obrade opekotinske rane i dostupnosti anestetika. Acta Medica Medianae 2005;45(2):65-66.

 Ključne reči: opekotine, bol kod opekotina, sekundarna obrada opekotinske rane, tehnike anestezije